Történelem

Vizsga Menete: Írásbeli feladatsor ( Egyetemes+ Magyar )

                          Írásbeli Esszé   ( 2 Magyar és 2 Egyetemes közül kell választani 1 db esszét )

                          Szóbeli Magyar  ( 1db tétel )

                          Szóbeli Egyetemes ( 1 db tétel )

 A vizsga 4 részből áll, az egyes részeknek mindegyiknek minimum 25 % -ot teljesíteni kell. Ha az egyik rész nem éri el a 25 %-ot , akkor az egész vizsga 1-es érdemjegyet jelent.

Szóbeli Magyar Tételek

 

1.      Ismertesse I. István államszervező tevékenységének fontosabb elemeit, ezek problémáit és eredményeit!

2.      Ismertesse a tatárjárás előzményeit, fontosabb eseményeit! Mutassa be IV. Béla uralkodási filozófiájának változását!

3.      Elemezze és értékelje saját ismeretei Károly Róbert gazdasági reformjait! Tárja fel a királyi jövedelmek forrásait! Utaljon arra, hogy milyen események során szilárdult meg a királyi hatalom!

4.      Elemezze és értékelje saját ismeretei segítségével Luxemburgi Zsigmond uralkodói portréját.

5.      Saját ismeretei alapján mutassa be a központosított királyi hatalom kiépítését Hunyadi Mátyás korában!

6.      A források és saját ismeretei alapján jellemezze a végvári élet kialakulásának körülményeit és mindennapjait a Királyi Magyarországon! 1521-1568

7. Ismertesse a török kort Magyarországon 1568-1564-ig

8. Ismertesse a török kiűzésének folyamatát 1664-1699-ig

9. Jellemezd Magyarország művelődés történetét: romanika, gótika, reneszánsz. ( Csak Magyar példákkal. )

10. Röviden ismertesd Magyarország társadalom fejlődését: jobbágyság kialakulása, nemesség és a polgárság Magyarországon. 1000-1526-ig.

 

Szóbeli Egyetemes Tételek

 

1.Röviden ismertesd a keresztes háborúkat.  

2. Mutasd be a Pápaság és császárság harcát.

3. Mutasd be a rendi fejlődést Franciaországban és Angliában.

4 .Mutasd be a 30 éves háború eseménytörténetét.

5.Mutasd be a reformáció előzményeit, irányzatait.

 6. Mutasd be a katolicizmus meg újulását az ellenreformáción keresztül.

7. Jellemezd Európa művészeti stílusait 1000-1600-ig. ( Csak európai példákkal. )

8.Ismeretei segítségével mutassa be a középkori agrárforradalom fontosabb elemeit és következményeit!

9.Mutassa be a középkori városok kialakulásának folyamatát, e városok típusait, ezek jellemzőit! Ismertesse a kialakulás körülményeit, telepítő tényezőiket.

10.Mutassa be a nagy földrajzi felfedezések előzményeit, fontosabb eredményeit!

Mutassa be a nagy földrajzi felfedezések előzményeit, fontosabb eredményeit! Ismertesse a gazdaságban és a társadalomban meginduló változásokat is! Térképen mutasd meg a felfedezések irányait és útvonalait. Ismertesse az új kereskedelmi utak jellemzőit és európai kereskedelemre gyakorolt hatásait. Milyen új növényeket és állatokat ismert meg Európa.