A projektet az Európai Unió támogatta. 
A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

 

A projekt leírása

 

Motiváció az angolórán – az angol nyelv szerepe a motivációban

 

2014-1-HU01-KA101-000448

 

A Motiváció az angolórán – az angol nyelv szerepe a motivációban nevű projekt szorosan kapcsolódva a Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola és Kollégium Európai Fejlesztési Tervéhez azért született meg, hogy lehetséges megoldást nyújtson mind a mezőgazdasági-környezetvédelmi-informatikai képzést nyújtó vidéki szakközépiskola tanulói, mind tanári igényeire.

Mottója választásakor (Egy iskola, ahol érdemes tanulni) az intézmény egyben hitet tett amellett, hogy tudatosítja a diákokban, de dolgozóiban is az állandó önképzés szükségességét, azt, hogy fejlesszék az önmagukkal szemben támasztott igényességet, s törekedjenek pl. motivációjuk fejlesztésére, kommunikációs-nyelvi készségeik fejlesztésére és higgyenek mind iskolájukban, mind saját magukban.

Ami elősegíti azt, hogy a tanulók akarjanak tanulni, s élvezettel járjanak iskolába, az nem csupán önmagáért jó és dicsérendő, az elősegíti az intézmény oktatási céljait is. A motivált tanuló a jó tanuló: a Benjamin Franklinnek tulajdonított mondás igazságát („Mondd el és elfelejtem,/ Taníts meg és emlékszem rá, /Vonjál be és megtanulom.”) már nincs olyan iskola, amely ne ismerné el. Az aktív tanulásra sosem csak egy biztos varázsmódszer áll rendelkezésre: az örömmel tartott és örömmel megélt nyelvóra, a változatos diákélet, a jutalom tanulmányi utazás a testvériskolába, a közös munka egy együttműködésen megannyi eszköz, ami ugyanazt szolgálja: a motivációt és a tanuláshoz, az értékes élethez fűződő pozitív attitűd kialakítását. Mindezek egyformán fontosak – s hozzájuk kulcsot jelenthet a tervezett dolgozói mobilitási projekt.

A projekt során megvalósuló tevékenységek 6 nagy fázisra bonthatók, s ebből az első kettő a felkészülés a külföldi mobilitásra és maga a középiskolai tanároknak szervezett nyelvi és módszertani tanfolyam 2014.08.10-22. között Észak-Írországban Belfastban. Az iskola azonban csak kiindulópontként tekint a tervezett külföldi kurzusra, valójában a projekt igazi értékét a 3-4-5-6. fázis jelenti, a hazaérkezés után.  Elsőként is a kurzus eredményeinek disszeminációja lesz hasznos, vm. másodikként az, ahogy rövid távon a mindennapokban hogyan tudja a projektkoordinátor hasznosítani továbbfejlesztett nyelvi ismereteit és hogyan tud jobban dolgozni angolórán nagyobb csoportokkal, differenciáltan, nehezített körülmények között, de diákjait jól motiválva.

A mobilitás célja is és ez is az októbertől kora tavaszig tartó időszakra tehető már, hogy diákokat jobban bevonó, magasabb színvonalú nyelvi órákon kívül még alapot és lelkesedést is nyújtson a koordinátornak. Várt hatása a projektkoordinátor fejlődésének, hogy a tanév során a diákéletet is színesíti nyelvi programokkal, vetélkedőkkel, workshopokkal, bemutató órákkal. Ezekben közös tulajdonság lehet, hogy mind kapcsolódnak a továbbképzés fókuszában álló Észak-Írországhoz, és fel is keltik iránta az érdeklődést.

Végül, de nem utolsó sorban közép-és hosszú távon a tanfolyamon szerzett kapcsolati tőkére építkezve egy jövőbeli stratégiai partnerség kialakítására tett első lépés még a cél: egy előkészítő team megalapozása érdeklődő pedagógusokból. Még hosszabb távon pedig túlmutatva a projekt 12 hónapján nő mind az intézmény hírneve, vonzereje – s tanulói önbecsülése, motivációja egy létrehozandó nemzetközi projekt által, ahol nem csak nyelvet gyakorolhatnak, de nem csak ezen két szempontból gazdagodnak a résztvevők.

 

 

 

Motivation in the English Classroom – the Role of the English Language in Motivation

 

2014-1-HU01-KA101-000448

 

The project titled Motivation in the English Classroom - the Role of the English Language in Motivation is closely related to The European Development Plan of the Eötvös József Secondary School of Fejer County in Hungary. The plan of the project came to life to meet the educational, motivational needs of the teachers and pupils of the school offering vocational and general training at secondary level for young students of Agriculture, Environment and Information technology.

The school where it is worth studying – an ideal motto for a secondary school which has strong views on its mission. Its aim is to make its students strive for excellence, self-development, self-awareness, motivation and make them work on their language skills, e.g. through intercultural communication and make them believe in themselves and their alma mater.

Everything that makes these students want to learn and enjoy learning, helps the school achieve its objectives.

Tell me and I forget,

teach me and I may remember,

Involve me and I learn.

The proverbial Benjamin Franklin teaching can be a mission statement that every Hungarian secondary school must be reminded of from time to time. In active learning, everything is possible and achievable: a language class that both teachers and students enjoy, wonderful out-of-class activities, an educational trip to a partner school as an incentive, and cooperation on some kind of a project are all source of motivation and means of further motivation, means to develop a positive attitude to a meaningful life and (even life-long) learning as such.

These above-mentioned expected results of the project are all important aspects – and the staff mobility project can help to achieve, realize some or all of these outcomes.

The project can be broken up into six main activities of which the first is preparation to a staff mobility activity abroad, the second is the project coordinator English teacher’s participation in a Belfast In-Service Training of the UK-based International Study Programmes course provider from 10 August 2014 to 22 August 2014.

Nevertheless, the above-mentioned course is only the focal point, but not the most important point of the project. More importantly, the dissemination procedure after returning to Hungary is even more crucial in the development plans of the secondary school. And as for a more interesting aspect for all, at least as concerns the implementation of the learning outcomes, is if the participant is able to gain personally in her classes from her developed language skills and the methodological „first aid kit” she brought home. If she is able to work better with large language groups, if she works more creatively with mixed groups and difficult learners, motivating her pupils better, then the project already proves itself successful, on the short run.

Besides increased inspiration and motivated, quality language classes, lessons, the next outcome should be a series of out-of-class activities designed for English learners: e.g. a Halloween Party and Competition, combined with Workshop, a „Focus on Ireland” New Horizons Culture Bits Class or a St Patricks Day Festival and Competition, all taking place from mid-October to early spring, all targeted to improve language skills of students (and to disseminate results as well), and draw their attention to a wonderful European country.

A final expected outcome, on the long run, may be the set-up of a future project team in order to be able to start a new strategic partnership with a European partner. An In-Service Training for European teachers is special in this aspect as well: it may well be the place where the idea of a future Erasmus + cooperation is born, the question is whether the possible partners find the strength to connect and collaborate in the future as well. The Eötvös József Secondary School of Fejér County hopes that this mobility can lead to a future project, and thus, to the increased fame of the school and the increased self-respect, self-esteem of its students; as an international project is not merely about travelling to a partner school, or about practicing and developing language skills but also about improving ourselves in more than these two aspects.